Kartverktyget skyddad natur.

Naturvårdsverket lanserar  det nya och förbättrade kartverktyget Skyddad natur. Ni hittar den på adressen http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/oppna-data/Skyddad-natur/ Även Natura  2000-områden finns i samma karttjänst. Beslut och skötselplan för reservaten och  registerblad för riksintressen för naturvård ska gå att öppna i tjänsten. Tyvärr  inte bevarandeplaner för Natura 2000-områden ännu, men det kanske kommer. Man kan även skapa kartor i  […]

Läs mer