Kunnådalen

Ett 1050 ha stort vildmarksområde med utomordentligt höga fauna- och floravärden. Läs mer om Holmens Hänsynsområde i Kunnån, klicka här! En karta över området hittar du här! och lite mer beskrivning här! Bilden ovan:  Lars Högberg kollar upp svårbestämd lav!

Läs mer