Klimatfrågan och Coronapandemin

Nedstängningen på grund av Coronapandemin har sänkt utsläppen av koldioxid och dikväveoxid. Detta kan uppfattas som positiv nyhet men frågan är hur mycket det betyder för Klimatet och luftkvaliteten i städer. Begränsningen av trafik och flyg i Europa och Asien var omfattande i mitten av maj 2020 och effekterna visas i bilagd rapport CoronaKlimat.  

Läs mer