Utflykt till nytt naturreservat 29 sept

Lördag 29 sept Utflykt till Storklocken. Upptäck naturvärden i skogen, del 2 Fördjupa din kunskap om hur du känner igen en skog med höga naturvärden. Heldagsutflykt till det nya naturreservatet Storklocken, Anundsjö, där vi har möjlighet att få se många av de strukturer och signalarter som ger uppfattning om skogens biologiska värden. Inga förkunskaper krävs! […]

Läs mer

Utflykt till Kunnådalen 1 sept

Lördag 1 Sept Utflykt till Ekoskog Kunnådalen I Kunnådalen har Holmen skog AB skapat ett stort skyddat skogsområde med många höga naturvärden. Naturskyddsföreningen har inventerat området under många år. Samling kl. 8.30 vid Själevads gräsfotbollsplan (vid E4) för samåkning ! Kontaktperson och anmälan: Andro Stenman, 070-6082623

Läs mer

Upptäck naturvärden i skogen 26 aug

Nyfiken på hur du känner igen en skog med höga naturvärden? Vill du ha mer kunskap om gammal skog? Många människor har inte sett annan skog än produktionsskog och trädplantager och tror att det är så skog ska se ut. Problemet är att många arter inte kan leva i den enformiga produktionsskogen, därför är det […]

Läs mer

Lieslåtterkurs i Brynge 18 aug

Lär dig slipa en lie på rätt sätt och lär dig rätt slåtterteknik. Repris av fjolårets uppskattade kursdag. Genomgång av olika lie-typer och inställning av liebladet. Även kort info om ängsskötsel. Ta med egen lie om du har. Ta med fika/matsäck ! Kursavgift: 150 kr Anmälan senast 16 aug till Studiefrämjandets hemsida (eller till kursledaren). […]

Läs mer

O-ringen-info

21-28 juli  O-ringen: info-tält på O-ringen-torget (vid Fjällräven Arena) där kretsen o länsförbundet informerar besökare och boende i Ö-vik om Naturskyddsföreningens verksamhet.

Läs mer

Medborgarforskning

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning! Om du gillar att följa med i årstidsskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer […]

Läs mer

Årsmöte 14 mars

Kallelse till Årsmöte 14 mars 2018 Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik har årsmöte onsdag 14 mars kl 18.30 Lokal: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3 (bredvid Nordlanders Skor) Årsmötesärenden enligt stadgarna. Utdelning av 2018 år miljöpris. Efter årsmötet och fika kommer Siv Domeij att visa ett vackert bildspel från Kunnådalen. Den nye naturvårdschefen i Holmen Skog AB, Kristofer Wester, berättar […]

Läs mer

Ekosystemtjänster studiecirkel

Ekosystemtjänster utgör grunden för människans liv och välfärd på Jorden. I studiecirkeln kan du få mer kunskap om vilken nytta och betydelse ekosystemtjänster har i praktiken. Vi kommer att ha både faktainledningar och ämnesdiskussioner. Start  tisdagen 14 november. Studiecirkeln sker i Studiefrämjandets regi. Mer info finns i följande dokument:  St.cirkel ekosystemtjänster  

Läs mer

Kulturarvsdag i Brynge 10 sept

Ängen i Brynge – ett viktigt biologiskt kulturarv Ängsmark har under många århundraden haft en mycket viktig betydelse för det svenska jordbruket. Det kända begreppet ”Äng är åkers moder” kommer att förklaras. Gamla slåtterängar hör ofta till de artrikaste naturmiljöerna i Sverige. Blommande ängsmarker är mycket viktiga för många pollinerande insekter. Agronom Staffan Landström berättar […]

Läs mer

Lieslåtterkurs

Naturskyddsföreningen ordnar en lieslåtterkurs i Brynge kulturområde lördag 26 eller sönd 27 augusti (dagen med bäst väder). Då kommer du att få lära dig om lien, att slipa lien på rätt sätt, rätt teknik för att slå och lite om skötsel av ängsmark. Kursavgift 250 kr.  Se mer information i följande fil: lieslåtterkurs Brynge  Anmälan […]

Läs mer