Biologisk mångfald

Arbetsgruppen för biologisk mångfald inklusive skog jobbar f.n. med följande aktiviteter:

  • Olika insatser för att skapa mer blommande mark som ska gynna hotade humlor o bin, bl.a. samarbete med kommunens Parkavdelning för att göra om kortklippta parkområden till stadsängar. Information till villaägare om att lämna en del av gräsmattan oklippt, råd finns i Infoblad oklippt gräsmatta
  • Ängsskötseln i Järvvik fortsätter som tidigare år.
  • Tätortsnära skogsområden, särskilt skolornas närnatur.
  • Naturreservatsbesök, i år Hummelvik.

Välkommen att vara med i denna grupp!

Sammankallande: Staffan Landström, stala.ibacken(at)gmail.com