Biologisk mångfald

Arbetsgruppen för biologisk mångfald inkl. skog
jobbar f.n. med följande aktiviteter:

Tätortsnära skogsområden

Ängsskötsel i Järvvik

Skapa mer blomstrande mark

Kunnådalens höga naturvärden som nu ska skyddas
genom att Holmen skapar en Ekoskog där (se karta nedan).

Sammankallande:Staffan Landström, stala.ibacken(at)gmail.com