Bildvisning 2018 med glögg 13 nov

Tisd 13 nov  Glöggkväll med Bildvisning Alla medlemmar inbjuds till trevlig samvaro med bildvisning från året som gått och prat om kretsens engagemang i olika frågor och aktiviteter. Vi bjuder på olika sorts glögg och pepparkakor. Tid: 19.00 Plats: Tältkåtan, Själevads kanotcentral Kontaktperson: Per Sundin 0660-371123  

Läs mer

Varför når vi inte våra miljömål ?

Onsd 17 okt  Länets miljömål och grön infrastruktur Når vi de miljömål som ska vara uppnådda år 2020 ?  Sannolikt uppnås inte något av de regionala målen. Varför ? Vad kan vi göra åt det ? Läget för länets miljömål och särskilt biologisk mångfald presenteras av handläggare från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Begreppet ”Grön infrastruktur” förklaras.  […]

Läs mer

Återbruk av textiler 2+6 okt

Miljövänliga veckan, i år Återbruk textilier Ett rikstäckande arrangemang som sedan 1990 genomförs under vecka 40. I år kommer vi att fokusera på återanvändning av kläder och textilier. Workshop med reparation och restaurering av kläder. Information om olika textila material. Samarrangemang med museet. Tid: 2 okt kl. 18.30 -20 Inspirations-stick-café, Lokal: Museet Visning hur man […]

Läs mer

Utflykt till nytt naturreservat 29 sept

Lördag 29 sept Utflykt till Storklocken. Upptäck naturvärden i skogen, del 2 Fördjupa din kunskap om hur du känner igen en skog med höga naturvärden. Heldagsutflykt till det nya naturreservatet Storklocken, Anundsjö, där vi har möjlighet att få se många av de strukturer och signalarter som ger uppfattning om skogens biologiska värden. Inga förkunskaper krävs! […]

Läs mer

Utflykt till Kunnådalen 1 sept

Lördag 1 Sept Utflykt till Ekoskog Kunnådalen I Kunnådalen har Holmen skog AB skapat ett stort skyddat skogsområde med många höga naturvärden. Naturskyddsföreningen har inventerat området under många år. Samling kl. 8.30 vid Själevads gräsfotbollsplan (vid E4) för samåkning ! Kontaktperson och anmälan: Andro Stenman, 070-6082623

Läs mer

Upptäck naturvärden i skogen 26 aug

Nyfiken på hur du känner igen en skog med höga naturvärden? Vill du ha mer kunskap om gammal skog? Många människor har inte sett annan skog än produktionsskog och trädplantager och tror att det är så skog ska se ut. Problemet är att många arter inte kan leva i den enformiga produktionsskogen, därför är det […]

Läs mer

Lieslåtterkurs i Brynge 18 aug

Lär dig slipa en lie på rätt sätt och lär dig rätt slåtterteknik. Repris av fjolårets uppskattade kursdag. Genomgång av olika lie-typer och inställning av liebladet. Även kort info om ängsskötsel. Ta med egen lie om du har. Ta med fika/matsäck ! Kursavgift: 150 kr Anmälan senast 16 aug till Studiefrämjandets hemsida (eller till kursledaren). […]

Läs mer

O-ringen-info

21-28 juli  O-ringen: info-tält på O-ringen-torget (vid Fjällräven Arena) där kretsen o länsförbundet informerar besökare och boende i Ö-vik om Naturskyddsföreningens verksamhet.

Läs mer

Medborgarforskning

Du kan bidra till klimatforskning och miljöövervakning! Om du gillar att följa med i årstidsskiftningarna i naturen kan du komma med i ett nätverk av så kallade fenologiväktare. Du rapporterar helt enkelt in dina vår- och hösttecken på www.naturenskalender.se eller med appen ”Naturens kalender”. Alla fenologiväktare följer en gemensam manual och därmed får dina observationer […]

Läs mer

Årsmöte 14 mars

Kallelse till Årsmöte 14 mars 2018 Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik har årsmöte onsdag 14 mars kl 18.30 Lokal: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3 (bredvid Nordlanders Skor) Årsmötesärenden enligt stadgarna. Utdelning av 2018 år miljöpris. Efter årsmötet och fika kommer Siv Domeij att visa ett vackert bildspel från Kunnådalen. Den nye naturvårdschefen i Holmen Skog AB, Kristofer Wester, berättar […]

Läs mer