Påverka verkligheten!

Vill du driva natur- och miljöfrågor och få stöd i det du vill göra genom Naturskyddsföreningen och Studiefrämjandet? Läs mer här! Alla är välkommna. Frågor: Maria Danvind maria.danvind‹ naturskyddsforeningen.se 073-275 17 36 För anmälan – klicka här!

Läs mer

Kunnådalen

Ett 1050 ha stort vildmarksområde med utomordentligt höga fauna- och floravärden. Läs mer om Holmens Hänsynsområde i Kunnån, klicka här! En karta över området hittar du här! och lite mer beskrivning här! Bilden ovan:  Lars Högberg kollar upp svårbestämd lav!

Läs mer

Kartverktyget skyddad natur.

Naturvårdsverket lanserar  det nya och förbättrade kartverktyget Skyddad natur. Ni hittar den på adressen http://www.naturvardsverket.se/Sa-mar-miljon/oppna-data/Skyddad-natur/ Även Natura  2000-områden finns i samma karttjänst. Beslut och skötselplan för reservaten och  registerblad för riksintressen för naturvård ska gå att öppna i tjänsten. Tyvärr  inte bevarandeplaner för Natura 2000-områden ännu, men det kanske kommer. Man kan även skapa kartor i  […]

Läs mer