Kontakt

Maila oss på: ornskoldsvik@naturskyddsforeningen.se


Styrelsen 2024

 

Ordförande: Helen Forsgren

Vice ordförande: Annelie Nilsson

Sekreterare: Arne Persson

Kassör: Staffan Landström

Ledamöter: Helena Andersson, Katrina Mähler, Annelie Nilsson, Kristina Nilsson

Suppleanter: Johannes Brorsson, David Rocksén, Andro Stenman, Caroline Vårsaga


Våra stadgar


Hur vi behandlar personuppgifter – GDPR
Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik med organisationsnummer 802495-7493 är personuppgiftsansvarig när vi i samband med föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.
För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter ska vara trygga.
Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.
Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.
Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till personer när vi registrerar dem.
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter får du kontakta Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik: forsgren.helen@gmail.com
Mer information om hur Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy för Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik.

Har du som medlem frågor om hur vår riksförening, Naturskyddsföreningen, hanterar dina personuppgifter får du kontakta  medlems- och givarservice på: medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.