Maila oss på: ornskoldsvik@naturskyddsforeningen.se

 

Styrelsen 2023

Ordförande Helen Forsgren,  forsgren.helen(at)gmail.com

Vice ordförande Staffan Landström, stala.ibacken(at)gmail.com

Valberedning
Ellenor Calla,  ellenor.calla(at)telia.com

Våra stadgar

 

Hur vi behandlar personuppgifter – GDPR
Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik med organisationsnummer 802495-7493 är personuppgiftsansvarig när vi i samband med föreningens verksamheter behandlar personuppgifter.
För vissa uppgifter om medlemmar har vi ett gemensamt ansvar med vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen.
Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik värnar om den personliga integriteten. Att hantera personuppgifter korrekt och säkert är en prioriterad fråga för oss. De som anförtror oss sina uppgifter
ska vara trygga.
Vi följer Dataskyddsförordningen och de andra lagar och regler som gäller på dataskyddsområdet.
Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik vill ha ett transparent förhållningssätt gentemot de registrerade personerna. Information till dem ska vara klar och tydlig.
Kontaktuppgifter till oss ska alltid ingå i den information vi lämnar till personer när vi registrerar dem.
Har du frågor om hur vi hanterar dina personuppgifter får du kontakta Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik: forsgren.helen@gmail.com
Mer information om hur Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik behandlar personuppgifter hittar du i Integritetspolicy för Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik.

Har du som medlem frågor om hur vår riksförening, Svenska Naturskyddsföreningen, hanterar dina personuppgifter får du kontakta  Medlems- och givarservice på: medlem@naturskyddsforeningen.se eller 08-702 65 77.