Kontakt

Ordförande Helen Forsgren forsgren.helen@gmail.com

Vice ordförande Per Sundin persundin@gmail.com

Kassör Viktoria Liv

Sekreterare Dan Norlin

Ledamöter
Jenny Nilsson, Monika Norberg, Elias Forsberg

Suppleanter
Tobias Wikman, Nils Pauler, David Rocksén, Jenny Svaneby, Andro Stenman

Valberedning
Gerd Vedman gerdwedman@hotmail.com,
Ellenor Calla ellenor.calla@telia.com