Klimat Energi Biobränsle

I gruppen arbetar vi med följande områden:

Klimat och energi

  • Klimatfrågan , här hittar du bred information om klimathot, klimatomställning, klimatanpassning baserat på forskningslitteratur och nyhetsmedia
  • Klimatlägesrapport  på ca 30 sidor som uppdateras 2 ggr per år
  • Planerar för ett klimat- och energi symposium i Övik 2020/21

Förnybara fordonsbränsle, biobränsle och el

  • Följer utvecklingen av svenska biobränslen HVO, Etanol och Fame,
  • Bevakar EU aktiviteter inom biobränsle
  • Bevakar elbilsutvecklingen
  • Bevakar skogens roll för klimatet , biologisk mångfald och som råvara för fossilfria bränslen och produkter

Skriver insändare och informerar

Sammankallande: Andro Stenman, andro.stenman(at)hkust.se