Biobränsle, klimat och energi

Klimat och energi

  • Klimatfrågan , här hittar du bred information om klimathot, klimatomställning, klimatanpassning baserat på forskningslitteratur och nyhetsmedia
  • Klimatlägesrapport  på ca 30 sidor som uppdateras 2 ggr per år

Förnybara fordonsbränslen, biobränslen och el

  • Följer utvecklingen av svenska biobränslen HVO, Etanol och Fame
  • Bevakar EU-aktiviteter inom biobränsle
  • Bevakar elbilsutvecklingen
  • Bevakar skogens roll för klimatet , biologisk mångfald och som råvara för fossilfria bränslen och produkter

Informerar och skriver insändare


Du är varmt välkommen att gå med i gruppen! 

Kontakt: Andro Stenman, andro.stenman@hkust.se