På gång närmast i tiden

Se fler evenemang i vårt program.


15 juli Floravandring på Brynge kulturområde

Staffan håller i en floravandring, ingen föranmälan krävs.
Medtag eget fika.

Datum: 15 juli
Tid:
 kl. 18:00
Plats: Brynge kulturområde
Kontaktperson: Staffan Landström, 073-401 04 72


11 augusti Slåtter i Järvvik samt floravandring

Det är dags att slå den blomsterrika ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog). David Rocksén beskriver hur restaureringen skett och hur utvecklingen varit och håller en floravandring.
Ta med fika och lie eller räfsa.
Invigning av skylt kommer ske nästa år. 

Datum: 11 augusti
Tid:
 kl. 9.30-ca 13 OBS! vid regn kan datum flyttas
Plats: Samling i Järvvik
Kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69