Konsumtion, kemikalier och samhälle

Syfte

  • Att skapa engagemang hos Örnsköldsviks medborgare
  • Att skapa medvetenhet om respektive medborgares egen kraft att påverka med kunskap
  • Att öka medborgarnas kunskap

Arbetsområden

  • Kemikalier
  • Plastbanta
  • Återanvända-lappa och laga

Arrangemang

  • Miljövänliga veckan, vecka 40 tisdag och torsdag i samarrangemang med Museet

 

Sammankallande: Helen Forsgren,forsgren.helen(at)gmail.com