Kemikalier och samhällsengagemang

Syfte

  • Att skapa engagemang hos Örnsköldsviks medborgare
  • Att skapa medvetenhet om respektive medborgares egen kraft att påverka med kunskap
  • Att öka medborgarnas kunskap

Arbetsområden

  • Kemikalier
  • Plastbanta
  • Återanvända-lappa och laga

Arrangemang

  • Återbruksaktiviteter under miljövänliga veckan

Du är varmt välkommen att gå med i gruppen!

Kontakt: Helen Forsgren, forsgren.helen@gmail.com