Kulturarvsdag i Brynge 10 sept

Ängen i Brynge – ett viktigt biologiskt kulturarv Ängsmark har under många århundraden haft en mycket viktig betydelse för det svenska jordbruket. Det kända begreppet ”Äng är åkers moder” kommer att förklaras. Gamla slåtterängar hör ofta till de artrikaste naturmiljöerna i Sverige. Blommande ängsmarker är mycket viktiga för många pollinerande insekter. Agronom Staffan Landström berättar […]

Läs mer