Ekosystemtjänster studiecirkel

Ekosystemtjänster utgör grunden för människans liv och välfärd på Jorden. I studiecirkeln kan du få mer kunskap om vilken nytta och betydelse ekosystemtjänster har i praktiken. Vi kommer att ha både faktainledningar och ämnesdiskussioner. Start  tisdagen 14 november. Studiecirkeln sker i Studiefrämjandets regi. Mer info finns i följande dokument:  St.cirkel ekosystemtjänster  

Läs mer