Natur/Klimatkafé i ord och ton

genomfördes Söndagen den 19 januari i samarbete med Själevads församling. 30 personer deltog, fikade, diskuterade och lyssnade på presentation om klimat-och energiläget, biologisk mångfald, konsumtion och Svenska kyrkans biskopsbrev om klimatet. Ett uppskattat inslag var musiken som en kvartett från stråk för alla bjöd på. Presentationen kan du hitta här:  Klimatkafé 19 jan

Läs mer

Glöggkväll med Bildvisning

Den 3 december 2019 träffades ett gäng intresserade medlemmar i Själevads grillkåta. Vi drack glögg och berättade om årets aktiviteter. Vi konstaterade att föreningen gjort en hel del och att det oftast lockat många deltagare. Här kan man ta del av bildspelet som visades. Årets bilder 2019

Läs mer

Kunskapsskogen i Kunnådalen invigd 4 juni, familjedag 29 juni

Den 4 juni invigdes kunskapsskogen i Kunnådalen av Holmen skog. Holmen bjuder in allmänheten till en familjedag lördagen den 29 juni kl 10-14. I 25 år har Naturskyddsföreningen Örnsköldsvik arbetat för att förverkliga detta.  Andro Stenman kan nu stolt berätta att kunskapsskogen Kunnådalen  är invigd.  Naturskyddsföreningen planerar att besöka Kunnådalen till hösten. Holmens beskrivning av […]

Läs mer