Program 2020

Prel. Program, alla detaljer är ej klara, men kommer att läggas ut här så snart som möjligt.
Det kan också tillkomma helt nya programpunkter, så besök denna sida ganska ofta !

Studiecirkel   Lär dig lappa och laga

Vi testar att laga med symaskin och att laga stickat. Vill du vara med så anmäl till Studiefrämjandet. Det är gratis.

Tid: Tis 14 och 28 januari kl 18.30-21.00   Plats: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3

Kontaktperson: Helen Forsgren, 073-065 48 35

Söndag 19 jan   Natur/Klimatkafé i ord och ton i Själevads församlingshem

Vi informerar om klimatet och hur vi i Västernorrland kan bidra till den nödvändiga omställningen och samtidigt värna vår natur och den biologiska mångfalden. Detta är ett samarbete mellan Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik och Själevads församling. Naturskyddsföreningen säljer fika.

Tid: 15.00   Plats: Själevads församlingshem, Hampnäsvägen 36

Kontaktperson: Nils Pauler, 070-250 02 35

Tisdag 21 jan Vårt viktiga vatten – En giftfri vardag

I samarbete med IOGT-NTO, NBV och MIVA är vi med och informerar. Vi berättar hur du kan värna vårt viktiga vatten och få en mer giftfri vardag.

Tid: 18.30-20.30    Plats: IOGT-NTO lokalen Bergsgatan 8

Kontaktperson: Helen Forsgren, 073-065 48 35

Onsdag 11 Mars    Årsmöte Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik

Ärenden enligt stadgarna. 2020 års miljöpris delas ut. Vi bjuder på fika.
Uppdatering klimatlägesrapport 2020.
Föredrag (ca 20 min) om Antarktisexpedition på 80-talet av Andro Stenman.

Tid: 18:30    Plats: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik

Lördag 14 mars    Studiebesök vid Peckas tomatodling, Härnösand

Följ med till Europas största kretsloppsodling av tomater och fisk. Vi får en guidad visning av anläggningen och efteråt en smakprovs-lunch. Möjlighet finna att köpa tomater och fisk. Länsgemensam aktivitet. Max 30 personer.

Tid: kl 12-14 , Håll utkik efter mer information och anmälan från Kansli Mitt, Maria Danvind 

Lördag 9 maj       Länsstämma (Länsförbundets årsmöte) Ändring pga coronapandemin

Mötet hålls digitalt pga coronaepidemin. se Länk anmälan och dagordning

2021 planeras årsmötet att hållas vid Brynge kulturområde.

Kontaktperson: Staffan Landström, 073-401 04 72

* Söndag 10 maj    Ängsskötsel i Järvvik    Inställt pga coronapandemin

Naturskyddsföreningen fortsätter att sköta den gamla ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog). Ängen behöver vårstädas. Ta med fika och räfsa (om du har).

Tid: 9.30    Plats: Samling i Järvvik

Kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69

Fredag 22 maj    Biologiska Mångfaldsdagen

Vi kan förbättra biologisk mångfald på många olika sätt, bl.a. genom att skapa mer blommande mark i trädgårdar och parker. Vi hjälps åt att dela ut info-blad till boende i villaområden.

Kontaktperson:  Staffan Landström, 073-401 04 72

Fredag 5 juni   “Naturnatta” – kvällsbesök på Sundsberget  Inställt pga coronapandemin

Årets naturnatta tillbringas på Sundsberget, strax sydväst om Sundskolan.  Staffan Landström berättar om områdets geologi, träd och andra växter.
Mysstund vid grilleld, med musikinslag. Ta med eget fika!
Tid: 19.30 – ca 22    Plats: Samling på parkeringen väster om Sundskolan.

Kontaktperson:  Staffan Landström, 073-401 04 72

Söndag 14 juni    De vilda blommornas Dag  Inställt pga coronapandemin 

Denna dag går tusentals människor på blomstervandringar i de nordiska länderna. I år kommer vi att besöka den östra delen av Veckefjärden ett lövskogsområde som är ganska okänt men har många intressanta växter.
Ta med fika och lämplig klädsel, samt gärna lupp och flora.

Tid: 9.30 – ca kl. 12    Plats: Samling vid Hållängetskolans parkering, vid Hörnettsvägens slut.

Kontaktperson: Dan Norlin, 070-60 60 940

Lördag 15 aug    Naturens dag vid Höglandssjön Inställt pga Coronapandemin, se inlägg om webbaserade quiz

Ett arrangemang där många föreningar och kommunen samarbetar. Vi informerar om Naturskyddsföreningens verksamhet.

Tid: 9.30 – ca 14.30

Kontaktperson:  Nils Pauler, 070-250 02 35 

* Söndag 16 aug    Ängens dag med slåtter i Järvvik Inställt pga Coronapandemin

Det är dags att slå den blomsterrika ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog).  David Rocksén beskriver hur restaureringen skett och hur utvecklingen varit. Ta med lie om du har, eller räfsa. Ta med fika!
Tid: 09.30 – ca 13    Plats: Samling i Järvvik

Kontaktperson:  David Rocksén, 070-292 68 69 

Söndag 30 aug   Naturreservatsbesök Inställt pga Coronapandemin

Vi gör en utflykt till det ganska okända naturreservatet Hummelvik, en halvö ca 3 km söder om Köpmanholmen. En stor del av reservatet består av en högplatå med gles gammelskog och en fantastisk utsikt över havet, bl.a. mot Ulvöarna. I början av vandringen är det ganska brant uppför i ca 300 m. Ta med eget fika/lunch.
Tid: 9.30 – ca 14.30    Plats: Samling för samåkning kl 9.30 vid Själevads fotbollsplan vid E4an

Kontaktperson och anmälan per SMS:  Monika Norberg, 070-257 85 61

* Sept/okt       Klimatkafé med tema elbilar Inställt pga Coronapandemin

Håll utkik efter mer information

Kontaktperson: Nils Pauler, 070-319 09 11 eller Andro Stenman 070-608 26 23

v40 okt Miljövänliga veckan – Ta vara på det du har

Under Miljövänliga Veckan 2018–2020 fokuserar vi på att inspirera och uppmuntra varandra till att ta hand om våra ägodelar för att minska konsumtionen av nya prylar. Det blir handfasta, konkreta tips på hur du kan fixa, laga, vårda och återbruka. Samarrangemang med museet. Mer information kommer.

Tid: Tis 29 sept kl. 18.00 – 20.00 och lördag 3 okt kl 11.00-15.00   Plats: Museet

Kontaktperson: Helen Forsgren, 073-065 48 35

* v. 46 nov   Glöggkväll med Bildvisning Inställt pga Coronapandemin

Alla medlemmar inbjuds till en trevlig samvaro med bildvisning från året som gått och småprat om kretsens aktiviteter och engagemang i olika frågor.Vi bjuder på kaffe/te, glögg o pepparkakor.

Tid: kl. 19    Plats:  Tältkåtan, Själevads kanotcentral

Kontaktperson: Helen Forsgren, 073-065 48 35

 

* = preliminär tidpunkt. Se definitiv och detaljerad info på vår hemsida: http://ornskoldsvik.naturskyddsforeningen.se/
eller vår Facebook-sida (sök Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik)
eller Instagram  (naturskyddsföreningenovik)

 

Alla är välkomna till våra aktiviteter (=Inget medlemskrav)!

Arrangemangen sker i samarbete med Studiefrämjandet