Program

Program 2018  (forts.)

Söndag 17 Juni De Vilda Blommornas dag
Blomstervandringar arrangeras denna dag i alla de Nordiska länderna. I år vandrar vi på Käringberget i Själevad. Dan Norlin och Viktoria Liv beskriver kullens stora variation av arter, alltifrån den utrotningshotade Sanddraban (EN) till vanliga arter. Ta med fika och lämplig klädsel.
Tid: 13.30 – 15.30. Samling: kl 13.30 på Parkeringen vid Uppståndelsekapellet.
Kontaktperson: Dan Norlin, 070-60 60 940

Söndag 8 Juli De rara ängsblommorna på Brynge kulturområde
Ängen i Brynge har visat sig vara en botaniskt rik floralokal med bl. a. flera rödlistade arter av låsbräken. Ängen hävdas nu på traditionellt sätt. Dan Norlin beskriver ängens kvaliteter och sällsyntheter. Kom med och njut av dess mångfald. Fika gärna före/efter på caféet i Alberts Bod. Samarr. med Brynge Kulturförening.
Tid: 14.00. Samling vid Alberts Bod.
Kontaktperson: Dan Norlin, 070-60 60 940

21-28 juli O-ringen: info-tält på O-ringen-torget (vid Fjällräven Arena)
där kretsen o länsförbundet informerar besökare och boende i Ö-vik om Naturskyddsföreningens verksamhet.

Lördag 18 aug Lieslåtterkurs i Brynge
Lär dig slipa en lie på rätt sätt och lär dig rätt slåtterteknik.Repris av fjolårets uppskattade kursdag. Kursledare agronom Staffan Landström. Ta med fika!
Tid: kl. 10 – ca kl.14.
Kontaktperson och anmälan: Staffan Landström 073-401 04 72

Lördag 18 Aug  Naturens dag vid Höglandssjön
Ett arrangemang där många föreningar och kommunen samarbetar. Vi informerar på olika sätt om Naturskyddsföreningens verksamhet, i år främst om klimat och energi.
Vi behöver hjälp med diverse mindre saker i vårt info-tält.
Kontaktperson: Nils Pauler, 070-250 02 35

Söndag 19 Aug Ängens dag med slåtter i Järvvik
Det är dags att slå den blomsterrika ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog). Vi hoppas på att återse fältgentiana, som hjälpsåddes 2017, sedan vi noterat återkomst av fin ängsflora. David Rocksén beskriver hur restaureringen skett och hur utvecklingen varit. Ta med lie om du har, eller räfsa. Ta med fika!
Vi slåttrar i Järvvik kl 09.30- ca 13
Kontaktperson och anmälan: David Rocksén, 070-292 68 69

Söndag 26 Aug  Upptäck naturvärden i skogen
Lär dig om gammelskogens värden och hur du hittar dem. Inga förkunskaper krävs. Vi håller till vid Lindbäcken i Västergundsjö. Kursledare Monika Norberg. Se mer info på vår hemsida och Facebooksida i augusti.

Kontaktperson och anmälan : Monika Norberg, 070-2578561

OBS !  RESTEN AV ÅRETS PROGRAM KOMMER ATT LÄGGAS UPP HÄR EFTERSOM.