Program

Program 2018  (forts.)

Lördag 29 Sept   Upptäck naturvärden i skogen
Heldagsutflykt till det nya naturreservatet Storklocken, Anundsjö, där vi har möjlighet att få se många av de signalarter som ger uppfattning om skogens biologiska värden.
Samåkning dit. Samling vid Själevads fotbollsplan (vid E4) kl. 9.00
Kontaktperson och anmälan: Monika Norberg, 070-2578561

2 + 6 okt   Miljövänliga veckan i år Återbruk textilier
Ett rikstäckande arrangemang som sedan 1990 genomförs under vecka 40. I år kommer vi att fokusera på återanvändning av kläder och textilier. Workshop med reparation och restaurering av kläder. Information om olika textila material. Samarr med museet.
Tid: 2 okt kl. 18.30 -20 Inspirations-stick-café, Lokal: Museet
Tid: 6 okt kl. 11.00 -16 Drop-in-workshop textil-återbruk, Lokal: Museet
Kontaktperson: Helen Forsgren 073-065 48 35

Onsd 17 okt  Länets miljömål och grön infrastruktur
Når vi de miljömål som ska vara uppnådda år 2020 ?  Sannolikt uppnås inte något av de regionala målen. Varför ? Vad kan vi göra åt det ?
Läget för länets miljömål och särskilt biologisk mångfald presenteras av handläggare från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Begreppet ”Grön infrastruktur” förklaras.  Diskussion med kommunala politiker och tjänstemän.
Tid: kl. 19.00 – 21 Lokal: Församlingshemmet vid Ö-viks kyrka
Vi bjuder på fika !
Kontaktperson: Staffan Landström 073-401 04 72

Tisd 13 nov  Glöggkväll med Bildvisning
Alla medlemmar inbjuds till trevlig samvaro med bildvisning från året som gått och prat om kretsens engagemang i olika frågor och aktiviteter. Vi bjuder på olika sorts glögg och pepparkakor.
Tid: 19.00 Plats: Tältkåtan, Själevads kanotcentral
Kontaktperson: Per Sundin 0660-371123

SLUT på årets program