Program

Program 2019

Prel. Program, alla detaljer är ej klara, men kommer att läggas ut här så snart som möjligt. Det kan också tillkomma helt nya programpunkter, så besök denna sida ganska ofta !

Söndag 24 febr Snösko-vandring i Skuleskogens nationalpark
Naturum Höga kusten inbjuder till vandring på snöskor. Vi utgår från Entré Syd i Skuleskogens nationalpark och tar oss upp till den mindre skrevan, sen bär det vidare upp på hällmarkerna. Vi funderar på hur växter och djur klarar sig på vintern och spanar efter spår. Turen tar 4-5 timmar. Ta med rejält fika. Möjlighet att hyra snöskor finns för 100 kr (per par). Inga förkunskaper krävs utan endast normal fysik.
Tid: kl. 10.00 Plats: Skuleskogens nationalpark, Entré Syd
Obligatorisk föranmälan på 070 – 816 86 88 senast 22 februari.
Begränsat antal platser!
För samåkning, samling vid Själevads fotbollsplan (vid E4) kl. 9.00
Kontaktperson för samåkning: Monika Norberg, 070-257 85 61

Tisdag 26 feb Natur/klimat café
Information om Åsbergets naturgeografi, biologi och industrihistoria. Dan Norlin berättar om Gula Ledens geologiska sevärdheter, om lövskogsarboretet vid bergsroten och om hällmarkernas månghundraåriga träd. Dan berättar även om hur den pågående klimatförändringen påverkar bergets växtlighet.
Naturskyddsföreningen bjuder på fika och musik. Orienterarna i Skogslöparna kommer att bjudas in,
övriga intresserade anmäler sig till Nils Pauler.
Tid: 18.00 -20 Plats: Skogslöparstugan Nordhemsvägen 41, Själevad.
Kontaktperson
Nils Pauler 070-250 02 35

Onsdag 13 mars Årsmöte för Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik.
Årsmöteshandlingar kommer att skickas ut till alla medlemmar.
2019 års miljöpris delas ut. Vi bjuder på gott fika !
Tid: kl 18.30   Plats: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik
Föredrag (ca 25 min) om hur du kan gynna humlor och bin, samt skapa mer blommande mark, av Agronom Staffan Landström.

XX mars /april Djurspårning i Kunnådalen
Vi åker skidor och letar djurspår. Tidpunkt bestäms senare utifrån snö- o temperaturförhållanden. Se info på vår hemsida o vår Facebooksida.
Kontaktperson: Andro Stenman, 070-608 26 23

Söndag 12 maj Naturvänliga veckan – Att vårda en äng.
Naturskyddsföreningen fortsätter att sköta den gamla ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog). Ängen behöver vår-städas.
Ta med fika och räfsa (om du har).
Tid: kl 09.30 Plats: Samling i Järvvik.
Kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69

Onsdag 22 maj Biologiska Mångfaldsdagen
Biologisk mångfald har fått en egen dag (internationellt). Vi kan förbättra biologisk mångfald på många olika sätt, bl.a. genom att skapa mer blommande mark i trädgårdar o parker. Vi presenterar olika sätt att göra detta.
Dessutom får du möjlighet att ta det nya
Naturfalken-märket, ett slags ”simborgarmärke” i naturkunskap.
Tid: kl. 18.30 – ca 20 Plats: vid Skyttis
Kontaktperson: Staffan Landström, 073-401 04 72

Onsdag 29 maj Invigning av Kunnådalens Kunskapsskog
Nu är det äntligen dags för invigning av Kunnådalen, där Holmen skog AB har skapat ett stort skyddat skogsområde med många höga naturvärden. Naturskyddsföreningen har inventerat området under många år. Samåkning, samling vid Själevads fotbollsplan (vid E4) kl. 8 ?

Lördag 1 juni Sjungande fåglar i Alneskogen. Samarr med ÅOF
Vi besöker den för fågelsången berömda Alneskogen för att lyssna till kören av sjungande fåglar, bl a karaktärsarten grönsångare. Aktiviteten ställs in vid regnigt eller blåsigt väder.
Obligatorisk anmälan: Ring Åsa Ljunglöf 0663-106 55.
Samling 06.00 vid reservat-tavlan i korsningen Järvedsvägen-Järvedsleden.

Onsdag 5 juni “Naturnatta” – kvällsbesök vid Östansjö fäbodar.
Årets naturnatta tillbringas vid Östansjö fäbodar, som ligger nordöst om Gottne. Man når dit antingen på landsväg från Gottne eller från Fors – eller med samåkning från f d rådhusparkeringen kl 18.30. Dan Norlin berättar om fäbodbrukets historia och om traktens växter. Vi kommer även att vandra ca 600 m över sjön (på en spång-bro lagd över ”flyt-tuvor”) till andra strandens naturskog. Grilleld ordnas. Ta med fika och lämplig klädsel.
Tid: kl. 19 – ca 22
Kontaktperson: Dan Norlin, 070-606 09 40

Söndag 16 juni De Vilda Blommornas dag
I Alneskogens naturreservat har omfattande naturvårdsåtgärder skett. Passa på och få lära känna detta rika postindustriella lövskogsområde i sin nya skepnad. Vi samlas vid reservatets parkering i korsningen Järvedsvägen/Järvedsleden kl 09.30. Ta med fika och lämplig klädsel, samt gärna lupp och flora.
Tid: kl. 9.30 – ca kl. 12
Kontaktperson: Dan Norlin, 070-606 09 40

Höstens program kommer här , när det blir klart.