Program 2019

     

Prel. Program, alla detaljer är ej klara, men kommer att läggas ut här så snart som möjligt.
Det kan också tillkomma helt nya programpunkter, så besök denna sida ganska ofta !

 

Söndag 12 maj       Naturvänliga veckan – Att vårda en äng

Naturskyddsföreningen fortsätter att sköta den gamla ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog). Ängen behöver vår-städas.
Ta med fika och räfsa (om du har).
Tid:  kl 09.30 Plats: Samling i Järvvik

Kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69

  

Onsdag 22 maj      Biologiska Mångfaldsdagen

Biologisk mångfald har fått en egen dag (internationellt). Vi kan förbättra biologisk mångfald på många olika sätt, bl.a. genom att skapa mer blommande mark i trädgårdar o parker. Vi presenterar olika sätt att göra detta.
Dessutom får du möjlighet att ta det nya Naturfalken-märket, ett slags ”simborgarmärke” i naturkunskap.
Tid:  kl.  18.30 – ca 20   Plats:  vid Skyttis

Kontaktperson:  Staffan Landström, 073-401 04 72

 

Onsdag 29 maj       Invigning av Kunnådalens Kunskapsskog OBS! Uppskjutet, återkommer om ny tid 

Nu är det äntligen dags för invigning av Kunnådalen, där Holmen skog AB har skapat ett stort skyddat skogsområde med många höga naturvärden. Naturskyddsföreningen har inventerat området under många år.

Samåkning: samling vid Själevads fotbollsplan (vid E4) kl. 8 ?

 Kontaktperson och anmälan: Andro Stenman, 070-608 26 23

 

Lördag 1 juni          Sjungande fåglar i Alneskogen. Samarr med ÅOF

Vi besöker den för fågelsången berömda Alneskogen för att lyssna till kören av sjungande fåglar, bl a karaktärsarten grönsångare. Aktiviteten ställs in vid regnigt eller blåsigt väder.

Obligatorisk anmälan: Ring Åsa Ljunglöf 0663-106 55.

Samling 06.00 vid reservat-tavlan i korsningen Järvedsvägen-Järvedsleden.

 

Onsdag 5 juni         “Naturnatta” – kvällsbesök vid Östansjö fäbodar

Årets naturnatta tillbringas vid Östansjö fäbodar, som ligger nordöst om Gottne. Man når dit antingen på landsväg från Gottne eller från Fors – eller med samåkning från f d rådhusparkeringen kl 18.30. Dan Norlin berättar om fäbodbrukets historia och om traktens växter. Vi kommer även att vandra ca 600 m över sjön (på en spång-bro lagd över ”flyt-tuvor”) till andra strandens naturskog. Grilleld ordnas. Ta med fika och lämplig klädsel.
Tid:  kl. 19 – ca 22

Kontaktperson: Dan Norlin, 070-606 09 40

 

Söndag 16 juni       De Vilda Blommornas dag

I Alneskogens naturreservat har omfattande naturvårdsåtgärder skett. Passa på och få lära känna detta rika postindustriella lövskogsområde i sin nya skepnad. Vi samlas vid reservatets parkering i korsningen Järvedsvägen/Järvedsleden kl 09.30. Ta med fika och lämplig klädsel, samt gärna lupp och flora.
Tid:  kl. 9.30 – ca kl. 12

Kontaktperson: Dan Norlin, 070-60 60 940

 

Lördag 10 aug        Ängens dag med slåtter i Järvvik

Det är dags att slå den blomsterrika ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog).   David Rocksén beskriver hur restaureringen skett och hur utvecklingen varit.

Ta med lie om du har, eller räfsa. Ta med fika! Vi slåttrar i Järvvik kl. 09.30 – ca 13

Kontaktperson:  David Rocksén, 070-292 68 69

 

Lördag 17 aug        Naturens dag vid Höglandssjön

Ett arrangemang där många föreningar och kommunen samarbetar. Vi informerar om Naturskyddsföreningens verksamhet, i år främst om biologisk mångfald och hur man kan skapa mer blommande mark i trädgårdar och parker. Vi kommer även ta upp hur klimatförändringarna nu hotar den biologiska mångfalden.
(Vi behöver hjälp med diverse mindre saker i vårt info-tält).
Tid: 
kl. 9.30 –  ca 14.30

Kontaktperson: Staffan Landström, 073-401 04 72

 

Söndag 25 aug       Naturreservatsbesök Obs skjuts upp till nästa år 2020

Vi gör en utflykt till det ganska okända naturreservatet Hummelvik, en halvö ca xx km söder om Köpmanholmen. En stor del av reservatet består av en högplatå med gles gammelskog och en fantastisk utsikt över havet, bl.a. mot Ulvöarna. Ta med fika.

Kontaktperson:  Staffan Landström, 073-401 04 72

* Söndag 25 aug Naturreservatsbesök INSTÄLLT

 

28 sept    Svampexkursion Exkursionen är fullbokad

Vi ger oss ut i svampskogen för att lära oss mer om ätliga svampar under ledning av en svampkonsulent. Ta med fika och svampkorg och svampbok (om du har).
Tid:    10-ca 13       Plats:   bestäms senare, se hemsidan, Facebook, Instagram.

Föranmälan via SMS på 070 – 2578561 ( Begränsat antal platser)

Kontaktperson:  Monika Norberg, 070-257 85 61

 

 40  okt Miljövänliga veckan – Ta vara på det du har

Under Miljövänliga Veckan 2018-2020 fokuserar vi på att inspirera och uppmuntra varandra till att ta hand om våra ägodelar för att minska konsumtionen av nya prylar. Det blir handfasta, konkreta tips på hur du kan fixa, laga, vårda och återbruka. Workshop med reparation och restaurering av kläder. Information om olika textila material och dess påverkan på miljö och klimat. Samarr med museet.

Tid:  Tis 1 okt kl. 18.00 – 20.00   Inspirations-stick-café,  Lokal:   Museet
Tid:  Lör 5 okt kl. 11.00 – 15.00  Workshop Laga mer, släng mindre,  Lokal:  Museet
Kontaktperson:  Helen Forsgren, 073-065 48 35

 

* v. 42/43 nov    Klimat- och musikcafé. 

Se kommande info på vår hemsida,  Facebook, Instagram !

 

12 nov   Glöggkväll med Bildvisning

Alla medlemmar inbjuds till en trevlig samvaro med bildvisning från året som gått och småprat om kretsens aktiviteter och engagemang i olika frågor. 

Vi bjuder på kaffe/the, glögg o pepparkakor.

Tid:  kl. 19    Plats:  Tältkåtan, Själevads kanotcentral 

Kontaktperson:   Per Sundin, 0660-371123 

 

Alla är välkomna till våra aktiviteter (=Inget medlemskrav) !

Arrangemangen sker i samarbete med Studiefrämjandet.