Program

Program 2018

Onsdag 21 Febr Temakväll – Temakväll – Naturens gratistjänster (intro)

Naturen är nödvändig för människornas överlevnad och välfungerande ekosystem är grunden för vår välfärd. Dan Norlin och Staffan Landström lär dig mer om naturens gratistjänster, deras betydelse och verkningssätt.
Tid: kl. 18.30 – Plats: Studiefrämjandet
Kontaktperson: Dan Norlin, 070-60 60 940

Onsdag 14 Mars Årsmöte för Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik.

Ärenden enligt stadgarna. 2018 års miljöpris delas ut. Välkomna!
Tid: kl 18:30 Plats: Studiefrämjandet, Apoteksgränd 3, Örnsköldsvik
Efter årsmötets fika visar Siv Domeij ett bildspel från kretsens utflykter i Kunnådalen.
Den nye naturvårdschefen i Holmen Skog AB, Kristofer Wester, berättar om planerna för Ekoskog Kunnådalen.

Tisdag 10 April Möte med Arbetsgruppen för biologisk mångfald

Alla medlemmar är välkomna att planera/diskutera våra aktiviteter !
Tid: 18.30 Plats: Studiefrämjandet
Kontaktperson: Staffan Landström 073-401 04 72

Lördag 21 April Natursnokarna

Natursnokarna är en aktivitet för barn 3-10 år i sällskap med ansvarig vuxen. Här träffas vi för att lära om naturen, leka roliga lekar och fika vid öppen eld. Ta med egen dryck, vi bjuder på tilltugg. Meddela ev allergi. Dagens ämne: ?
Tid: kl 10.00 – 12.00 Samlingsplats: (meddelas senare)
Anmälan senast 19 april till ledaren Viktoria Liv per mail: viktoria.liv@hotmail.com eller SMS: 073 -831 34 18

Onsdag 25 April Temakväll – Naturens gratistjänster (fördjupning)

I kväll beskrivs och diskuteras ekosystemtjänster i några andra naturmiljöer: i odlingslandskapet, i skogen och i vattnet.
Tid: kl. 18.30 – Plats: Studiefrämjandet
Kontaktperson:
Dan Norlin, 070-60 60 940

Söndag 13 Maj Naturvänliga veckan – Att vårda en äng.
Naturskyddsföreningen fortsätter att sköta den gamla ängen i Järvvik (mellan Näske och Näske Krog). Ängen behöver vårstädas. Ta med fika och räfsa (om du har).
Samling i Järvvik kl 09.30.
Kontaktperson: David Rocksén, 070-292 68 69

Söndag 20 Maj Temakväll – Vårt samhälle och vår natur i ett förändrat klimat.

Klimatfrågan har kopplingar till nästan allt i samhället och i naturen. Vandring med Dan Norlin där aktuella klimatfrågeställningar diskuteras: Växthuseffekten, kolets kretslopp och vad som händer i naturen när klimatet blir varmare. Vi går cirka 3 km. Varm klädsel.
Samling kl 18.30. Arkentrappan i hamnen.
Kontaktperson: Dan Norlin, 070-60 60 940

Lördag 2 Juni Sjungande fåglar i Alneskogen. Samarr med ÅOF

Vi besöker den för fågelsången berömda Alneskogen för att lyssna till kören av sjungande fåglar, bl a karaktärsarten grönsångare. Aktiviteten ställs in vid regnigt eller blåsigt väder. Obligatorisk anmälan:  Åsa Ljunglöf 0663-10655.  Samling 06.00 vid reservat-tavlan i korsningen Järvedsvägen-Järvedsleden.

Tisdag 5 Juni “Naturnatta” – en kvällsvandring till Åsbergets gamla träd.

På Åsberget finns många 200-500 år gamla tallar och granar. Följ med på denna vandring där Staffan Landström lär oss hur man bedömer trädens ålder. Vandringen går huvudsakligen längs Gula leden. Avslutas med mysstund vid vindskydd och grilleld. Ta med fika och stabila skor. Musikinstrument: ?   Aktiviteten Inställs vid regn.
Samling kl 19.00 vid P-platsen 200 m före Telemasten. Uppfartsväg från Måle.
Kontaktperson: Staffan Landström 073-401 04 72

OBS !  RESTEN AV ÅRETS PROGRAM KOMMER ATT LÄGGAS UPP HÄR EFTERSOM.