Styrelsen

Styrelse Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik

Styrelseledamöter under 2021:

Ordinarie ledamöter:

Helen Forsgren, ordförande

Staffan Landström, vice ordförande

Per Sundin och Katrina Mähler, sekreterare

Gudrun Pauler-Johansson, kassör

Annelie Nilsson

Suppleanter:

Arne Persson

Andro Stenman

David Rocksén

Helena Andersson

 

Mall för räkningar till kretsen:   NF Övik räkning mall 190512