Verksamhet

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsviks kommun är verksam inom många miljöområden.

För några av de viktigaste har vi skapat 3 arbetsgrupper:

Biologisk mångfald (inkl. skog). Kontaktperson Staffan Landström (stala.ibacken(at)gmail.com)
Gruppen jobbar med att detaljplanera årets aktiviteter, samt andra sakfrågor som berör biologisk mångfald. För mer info, se undersidan om biologisk mångfald.

Energi, klimat o biobränsle. Kontaktperson Andro Stenman (andro.stenman(at)hkust.se)
Gruppen har regelbundna möten och påverkar myndigheter och organisationer med inlagor , insändare och informationsmaterial. Se separat hemsida om Klimatfrågan

Konsumtion, kemikalier o samhällsfrågor. Kontaktperson Helen Forsgren (forsgren.helen(at)gmail.com)
Gruppen ska bl.a. planera återbruks-aktiviteter under Miljövänliga vecka (v. 40).

Alla medlemmar är mycket välkomna att delta i dessa arbetsgrupper. Det innebär ibland möten, men oftast mejl-kommunikation om aktuella frågor.

”Ingen kan göra allt , men alla kan göra lite.”