Verksamhet

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsviks kommun är verksam inom många miljöområden.

För några av de viktigaste har vi skapat 3 arbetsgrupper:

Biologisk mångfald (inkl. skog). Kontaktperson Dan Norlin (dan.norlin(at)yahoo.se)

Energi, klimat o biobränsle. Kontaktperson Andro Stenman (andro.stenman(at)hkust.se)

Konsumtion, kemikalier o samhällsfrågor. Kontaktperson Helen Forsgren (forsgren.helen(at)gmail.com)

Alla medlemmar är mycket välkomna att delta i dessa arbetsgrupper. Det innebär ibland möten, men oftast mejl-kommunikation om aktuella frågor.

”Ingen kan göra allt , men alla kan göra lite.”