Verksamhet och Arbetsgrupper

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsviks kommun är verksam inom många miljöområden.

För några av de viktigaste har vi skapat 3 arbetsgrupper:

Biologisk mångfald inklusive skog. Kontaktperson Annelie Nilsson (tava.n72(at)gmail.com)
Gruppen har regelbundna möten och planerar verksamhet för att främja blommande marker, ängsskötsel och besök i olika tätortsnära skogar och naturreservat.

Energi, klimat o biobränsle. Kontaktperson Andro Stenman (andro.stenman(at)hkust.se)
Gruppen har regelbundna möten och påverkar myndigheter och organisationer med inlagor, insändare och informationsmaterial. Se separat hemsida om Klimatfrågan

Konsumtion, kemikalier o samhällsfrågor. Kontaktperson Helen Forsgren (forsgren.helen(at)gmail.com)
Gruppen ska bl.a. planera återbruks-aktiviteter under Miljövänliga vecka (v. 40).

Alla medlemmar är mycket välkomna att delta i dessa arbetsgrupper. Det innebär ibland möten, men oftast mejl-kommunikation om aktuella frågor.

”Ingen kan göra allt , men alla kan göra lite.”