Verksamhet

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsviks kommun är verksam inom många miljöområden.

För några av de viktigaste har vi skapat 3 arbetsgrupper:

Biologisk mångfald (inkl. skog). Kontaktperson Staffan Landström (stala.ibacken(at)gmail.com)
Gruppen håller på att detaljplanera årets aktiviteter, bl.a. en utbildn.dag om Naturvärden i skogen.

Energi, klimat o biobränsle. Kontaktperson Andro Stenman (andro.stenman(at)hkust.se)
Gruppen har regelbundna möten och ganska stor aktivitet. Se separat hemsida:  https://klimatnils.pauler.se/

Konsumtion, kemikalier o samhällsfrågor. Kontaktperson Helen Forsgren (forsgren.helen(at)gmail.com)
Gruppen ska bl.a. planera återbruks-aktiviteter under Miljövänliga vecka (v. 40).

 

Alla medlemmar är mycket välkomna att delta i dessa arbetsgrupper. Det innebär ibland möten, men oftast mejl-kommunikation om aktuella frågor.

”Ingen kan göra allt , men alla kan göra lite.”