Upptäck naturvärden i skogen 26 aug

Nyfiken på hur du känner igen en skog med höga natur-värden? Vill du ha mer kunskap om gammal skog?

Många människor har inte sett annan skog än produktions-skog och trädplantager och tror att det är så skog ska se ut. Problemet är att många arter inte kan leva i den enformiga produktionsskogen, därför är det viktigt att identifiera värdefull gammal skog för att skydda den och gynna den biologiska mångfalden.

Inga förkunskaper krävs! Vi håller med luppar och lite informationsmaterial. Om du har bestämnings litteratur ( t ex kärlväxter, svampar, lavar, mossor, fåglar), ta gärna med dig .

Vi håller till vid Lindbäcken i Västergundsjö. Ta väg 352 mot Björna, sväng in åt höger ca 2 mil NV Örnsköldsvik vid skylten Gundsjönäset, 2 km. Vi träffas där kl 10.00.

Terrängen är delvis krävande, ta med oömma kläder, bra skor, Ta med fika/matsäck ! Tid: kl. 10.00 – ca 14.00

Anmälan senast 24/8 till Monika Norberg per mail: monikanorberg281@gmail.com eller sms 070-2578561

Kommentera

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *