Utflykt till nytt naturreservat 29 sept

Lördag 29 sept Utflykt till Storklocken.

Upptäck naturvärden i skogen, del 2

Fördjupa din kunskap om hur du känner igen en skog med höga naturvärden. Heldagsutflykt till det nya naturreservatet Storklocken, Anundsjö, där vi har möjlighet att få se många av de strukturer och signalarter som ger uppfattning om skogens biologiska värden.
Inga förkunskaper krävs! Vi håller med luppar och lite informationsmaterial.
Vi går i väglös terräng. Ta med oömma kläder, bra skor och fika/matsäck.
Samling kl. 9.00 vid Själevads gräsfotbollsplan (vid E4) för samåkning.
Samlingsplats även kl. 9.45 vid lastplatsen Anundsjö Station (mellan station och viadukt).

Anmälan senast 28/9 till Monika Norberg per mail  monikanorberg281@gmail.com eller sms 070-2578561