Varför når vi inte våra miljömål ?

Onsd 17 okt  Länets miljömål och grön infrastruktur Når vi de miljömål som ska vara uppnådda år 2020 ?  Sannolikt uppnås inte något av de regionala målen. Varför ? Vad kan vi göra åt det ? Läget för länets miljömål och särskilt biologisk mångfald presenteras av handläggare från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Begreppet ”Grön infrastruktur” förklaras.  […]

Läs mer