Varför når vi inte våra miljömål ?

Onsd 17 okt  Länets miljömål och grön infrastruktur
Når vi de miljömål som ska vara uppnådda år 2020 ?  Sannolikt uppnås inte något av de regionala målen. Varför ? Vad kan vi göra åt det ?
Läget för länets miljömål och särskilt biologisk mångfald presenteras av handläggare från Länsstyrelsen och Skogsstyrelsen. Begreppet ”Grön infrastruktur” förklaras.  Diskussion med kommunala politiker och tjänstemän.
Tid: kl. 19.00 – 21 Lokal: Församlingshemmet vid Ö-viks kyrka
Vi bjuder på fika !
Kontaktperson: Staffan Landström 073-401 04 72