Insatser för vilda bin i Örnsköldsvik

Naturskyddsföreningen i Ö-vik har på sistone blivit uppmärksammad i massmedia. Den 21 juli intervjuades Staffan Landström av lokalradion, P4 Västernorrland. Han berättade om vad föreningen gör tillsammans med kommunens parkavdelning i Åsdalsparken.  Samma kväll sändes en intervju i SVT Västernorrland med Stadsträdgårdsmästaren Anna-Sofia Malmström om Åsdalsparken och hon nämnde samarbetet med Naturskyddsföreningen flera gånger.

Båda inslagen var initierade av att riksföreningen uppmärksammat kommuner som jobbat på ett bra sätt med Rädda Bina.

Vad händer i Åsdalsparken?

Naturskyddsföreningen i Ö-vik inledde våren 2019 ett samarbete med kommunens parkavdelning.

Detta ledde till att delar av parkerna Smedjebacken och Åsdalsparken under sommaren 2019 lämnades oklippta för att skapa mer blommande mark som gynnar vilda bin. En del vilda blommor kom fram redan första året. Vi hjälpte till med inventering av växter i dessa områden.

 

Fortsatta insatser

Under vintern i år fördjupades samarbetet med parkavdelningen genom att vi var med i en projektansökan till Lokala Naturvårdssatsningen, LONA, för att kunna genomföra mer insatser för pollinatörer i Åsdalsparken. Länsstyrelsen beviljade projektmedel och detaljplanering sattes igång. Projektmedlen innebär att parkavdelningen nu kan ta första steget för att göra om hela Åsdalsparken (ca 5 ha) till ett ekosystemområde, se länk nedan. Vi är delaktiga i detta arbete genom växtinventeringar och informationsinsatser. I Åsdalsparken kommer större delen att ha långgrässkötsel med blommande mark, en del kortklippta gångar, mindre områden med ettåriga bi-attraktiva blommor och även tillförsel av döda grova stammar som bi-bostäder, samt uppsättning av bi-hotell. Vi kommer dessutom att sätta upp egna specialbeställda bi-hotell med SNF-logga.

Planeringsskiss för Åsdalsparken 2020

Insatser i egen trädgård

Dessutom har vi i mitten av maj delat ut 500 informationsblad i brevlådor i villaområden i Ö-vik, där det ges råd om hur man kan göra om en del av sin egen gräsmatta till blommande mark, se  länk nedan

Oklippt gräsmatta