Skötseln av ängen i Järvvik har gett resultat

Efter flera års slit blommar sällsynta arter i Ö-vik igen. ÖA har uppmärksammat Naturskyddsföreningen i Örnsköldsviks mångåriga ansträngningar att återskapa en slåtteräng med dess stora artrikedom. Hundratals sällsynta blommor visar sig nu och speciellt kan nämnas den rödlistade fältgentianan som kommit tillbaka i år. Dan Norlin och David Rocksén har varit drivande i detta projekt. Läs mer i ÖA artikeln som länkas här

Ängen i Jäevvik

https://www.allehanda.se/artikel/hart-arbete-har-gett-ovantat-resultat-hundratals-sallsynta-blommor-visar-sig-i-o-vik-hade-nastan-gett-upp-hoppet