Besök Kunnådalens Kunskapsskog

Naturskyddsföreningen i Örnsköldsvik har under 25 år samarbetat med Holmen kring Kunnådalens Kunskapsskog. Våra intentioner i överenskommelse med Holmen har uppfyllts:

  • Stigsystemet i Kunnådalen är klart
  • Spångad stig mellan Låsjön till Kunnåtjärn utförd efter myrkanten med
    halva trädstammar enligt våra önskemål
  • Vindskyddet med eldstad vid Kunnåtjärn är klart
  • Stigen från Kunnåtjärn kopplas ihop med SCA vid Kattajärven i höst!
  • Övernattningsstuga med Toa och Bastu vid Låsjön klar (blir troligen
    med Kodlås)
  • Åtgärder som underlättar för turister etableras fortlöpande

Besök gärna Kunnådalen, här finns en översiktskarta

Holmens information om Kunnådalen