Fröpåsar- så skapar du en blomsteräng

I trädgården kan du låta en del av gräsmattan bli blomsteräng. Jorden innehåller ofta en del blomfröer som kan gro och växa upp om de får möjlighet. Annars kan du så lite ängsblommor.

De frön som finns i påsen är Norrländska frön som växer bra här uppe i norr. Den innehåller rölleka, ängsklocka, liten blåklocka, rödklint, backnejlika, midsommarblomster,  fyrkantig johannesört, rödblära, smällglim mm samt några grässorter (max 50%). Om du blandar lite sand i fröna innan du sår så fördelas de bättre i jorden.

Gör så här:

  1. Välj ut hörn eller fläckar, gärna flera kvm, där du låter bli att klippa gräset.
  2. Sluta med alla former av gödsel, när marken blir magrare gynnas ängsblommorna.
  3. Använd inga kemiska ogräsmedel, t.ex. medel mot maskrosor dödar alla blommande örter.
  4. Om du har en tät gräsmatta, dra med kratta eller annat redskap så att du får strimmor av bar jord. Så ut ängsblomfrön i dessa strimmor på våren eller i början av hösten.
  5. Vänta till det har blommat färdigt och 2-3 veckor till för att fröna ska hinna mogna (ofta i mitten av augusti, innan du slår av de blommande ytorna med grästrimmer eller lie.
  6. Låt det avslagna materialet ligga kvar i 2-3 dagar, då hinner fröna lossna och falla till jorden, räfsa sedan ihop och ta bort. I början av hösten kan du klippa med gräsklippare om gräset växer upp för mycket.