1000 km blomsteräng längs Sveriges vägkanter

Det är på gång längs Brogatan i Svedjeholmen. Vi vill gynna våra livsviktiga pollinatörer ; bin, humlor och fjärilar som har minskat drastiskt de senaste åren.

Fram till 2026 ska minst 1000 km blomsteräng skapas längs vägkanterna runt om i Sverige. Projektet kallas Världens längsta blomsteräng. Kretsen i Örnsköldsvik kommer att jobba med ett skapa ett par kilometer blomstrande vägkant längs Brogatan i Svedjeholmen. Vi har nu inlett genom att inventera förekomst av arter längs vägen.

Hör av dig till oss om du tycker det låter intressant och vill hjälpa till.