9 februari   Upptaktsmöte i arbetsgruppen för Biologisk mångfald och Skog

Arbetsgruppen för Biologisk mångfald och Skog är en av föreningens 3 arbetsgrupper.  Inför planeringen  av 2023  vill vi nå ut till fler medlemmar och fånga upp nya idéer och planera hur de ska genomföras. Vi välkomnar intresserade medlemmar att delta!
Datum och tid: torsdag 9 februari kl 18.30
Plats:  Studiefrämjandets lokal, Apoteksgränd 3
Kontaktperson:  Annelie Nilsson, 070-296 98 72 via sms