Klimatlägesrapport september 2020

Klimatförändringen är ett större hot för mänskligheten än Pandemin.  Lockdown har visserligen lett till omfattande minskning av utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, men det ger endast marginella effekter på halten växthusgaser i atmosfären som fortsätter att öka. Resultaten blir uppvärmning av klotet, med bla. värmeböljor, skogs- och gräsbränder, minskande is i arktiska bassängen och orkaner […]

Läs mer

Naturens dag 2020- tre roliga och lärorika quiz

När det gäller Naturens dag, skriver arrangörerna så här: ”Det blir inget stort arrangemang runt Höglandssjön i år. Men vi vill ändå ära Naturens Dag 2020. Vad gör ni som föreningar och privatpersoner lördag den 15/8? Dela på sociala medier på #naturensdag2020.” Naturskyddsföreningen har 3 tips på ”aktiviteter” som kan genomföras digitalt och på distans. […]

Läs mer

Skötseln av ängen i Järvvik har gett resultat

Efter flera års slit blommar sällsynta arter i Ö-vik igen. ÖA har uppmärksammat Naturskyddsföreningen i Örnsköldsviks mångåriga ansträngningar att återskapa en slåtteräng med dess stora artrikedom. Hundratals sällsynta blommor visar sig nu och speciellt kan nämnas den rödlistade fältgentianan som kommit tillbaka i år. Dan Norlin och David Rocksén har varit drivande i detta projekt. […]

Läs mer

Klimatfrågan och Coronapandemin

Nedstängningen på grund av Coronapandemin har sänkt utsläppen av koldioxid och dikväveoxid. Detta kan uppfattas som positiv nyhet men frågan är hur mycket det betyder för Klimatet och luftkvaliteten i städer. Begränsningen av trafik och flyg i Europa och Asien var omfattande i mitten av maj 2020 och effekterna visas i bilagd rapport CoronaKlimat.  

Läs mer

Natur/Klimatkafé i ord och ton

genomfördes Söndagen den 19 januari i samarbete med Själevads församling. 30 personer deltog, fikade, diskuterade och lyssnade på presentation om klimat-och energiläget, biologisk mångfald, konsumtion och Svenska kyrkans biskopsbrev om klimatet. Ett uppskattat inslag var musiken som en kvartett från stråk för alla bjöd på. Presentationen kan du hitta här:  Klimatkafé 19 jan

Läs mer