Klimatlägesrapport september 2020

Klimatförändringen är ett större hot för mänskligheten än Pandemin.  Lockdown har visserligen lett till omfattande minskning av utsläppen av växthusgaser och luftföroreningar, men det ger endast marginella effekter på halten växthusgaser i atmosfären som fortsätter att öka. Resultaten blir uppvärmning av klotet, med bla. värmeböljor, skogs- och gräsbränder, minskande is i arktiska bassängen och orkaner som följd. Vi bör omedelbart sträva efter grön omställning Klimatrapportsep2020.