Utflykt till Kunnådalen 1 sept

Lördag 1 Sept Utflykt till Ekoskog Kunnådalen
I Kunnådalen har Holmen skog AB skapat ett stort skyddat skogsområde med många höga naturvärden.
Naturskyddsföreningen har inventerat området under många år.
Samling kl. 8.30 vid Själevads gräsfotbollsplan (vid E4) för samåkning !
Kontaktperson och anmälan:
Andro Stenman, 070-6082623