Gör om en del av gräsmattan till äng

Många bin och humlor är hotade pga kemiska medel och för lite blommande marker som ger nektar (mat) till dem. Du kan hjälpa bin och humlor genom att göra om en del av din gräsmatta till blomsteräng. Se utförliga råd om detta i Oklippt gräsmatta