Utflykt till Kålhuvudets Naturreservat den 29 augusti

I naturreservatet möter man en riktigt gammal skog där fallna stammar ligger kors och tvärs överväxta med mossor och lavar som avlöser varann under förmultningsprocessen. Vi var 9 personer som fick en väldigt bra guidning av Monika Norberg och Maria Danvind. Vi fick krypa omkring med förstoringsglas för att se de intressanta rödlistade arterna med väldigt beskrivande namn. Bland vedsvamparna: ostticka, lappticka, rosenticka, ullticka, gränsticka, rynkskinn, doftskinn, vedticka och lavar: långskägg, garnlav, violettgrå tagellav, lunglav och bland mossor kan nämnas skogstrappmossa, liten hornflikmossa. Under fikastunden kom ett par nyfikna lavskrikor och kollade upp oss.